Plánované zájezdy KČT Znojmo v roce 2024

Zálohy na zájezdy se budou vybírat platbou na bankovní účet č. 2400759277/2010

částkou 200 Kč. Jako variabilní symbol uveďte číslo zájezdu, do poznámky napište své jméno.

Po připsání na účet jste závazně přihlášení na zájezd. Budete-li se hlásit na vícero zájezdů,

částku nesčítejte, ale pošlete na každý zájezd peníze zvlášť.

Zájezd (v.s.) č. 1.      7.4. 2024 - První jarní výšlap Jihomoravské oblasti KČT - Černá Hora

platbu zašlete do 15.3.2024

Zájezd (v.s.) č. 2.    25.5.2024 - Putování za Loštickým tvarůžkem

platbu zašlete do 30.4.2024

Zájezd (v.s.) č. 3.           22.6.2024 – Kittenbergské zážitkové zahrady v Rakousku

platbu zašlete do 31.5.2024

Zájezd (v.s.) č. 4.            7.9.2024 – zámek Lysice nebo 21.9. 2024 - Vřesovický výšlap za krásami

podzimu

platbu zašlete do 10.8.2024

Podrobné pokyny k zájezdům budou zveřejněny na našich webových stránkách.