Plánované zájezdy KČT Znojmo v roce 2024

Zálohy na zájezdy se budou vybírat platbou na bankovní účet č. 2400759277/2010

částkou 200 Kč členové KČT, nečlenové 300 Kč, děti polovic. Jako variabilní symbol uveďte číslo zájezdu, do poznámky napište své jméno.

Po připsání na účet jste závazně přihlášení na zájezd. Budete-li se hlásit na vícero zájezdů,

částku nesčítejte, ale pošlete na každý zájezd peníze zvlášť.

Zájezd (v.s.) č. 1.      7.4. 2024 - Černá Hora - První jarní výšlap Jihomoravské oblasti KČT

platbu zašlete do 15.3.2024

Zájezd (v.s.) č. 2.    25.5.2024 - Putování za Loštickým tvarůžkem
-odjezd ze Znojma v 7 hodin od nádraží od pošty, příjezd do Loštic kolem 9 hodiny
-každý si zvolí trasu podle svých sil viz. odkaz
-po návratu do cíle prohlídka Loštic s možností zakoupení tvarůžkových produktů v podnikové prodejně
-odjezd do Znojma v 16 hodin, příjezd kolem 18 hodiny

platbu zašlete do 30.4.2024

Zájezd (v.s.) č. 3.           22.6.2024 – Kittenbergské zážitkové zahrady v Rakousku

platbu zašlete do 31.5.2024

Zájezd (v.s.) č. 4.             21.9. 2024 - Vřesovický výšlap za krásami podzimu

platbu zašlete do 10.8.2024