Turistika

Ve Znojmě má turistika bohatou tradici. 

Ke konci 19.stol.to však byly převážně německé turistické spolky. Z českých spolků vyvíjeli turistickou činnost v té době na Znojemsku jen "Matice školská" od roku 1880, "Sokol" od roku 1883 a "Národní jednota pro jihozápadní Moravu" od roku 1885. Teprve po vzniku Československa, probíhaly od jara roku 1919 ve Znojmě přípravy na založení odboru "Klubu československých turistů", k čemuž došlo v srpnu téhož roku. Brzy po svém založení dosáhl klub počtu 200 osob, koncem roku 1937 měl přes 350 členů. Původně byl řízen jihomoravskou župou Klubu československých turistů se sídlem v Brně, v roce 1926 se stalo Znojmo sídlem Podyjské župy KČST. Odbor KČST se zaměřil na zřizování a provoz nocleháren a stanic Klubu čs.turistů, na budování a značení turistických cest a na vydávání turistické literatury a turistických map. Po mnichovském diktátu došlo ve dnech 8. a 9.října 1938 k obsazení Znojma německou fašistickou armádou všechny české spolky včetně odboru Klubu československých turistů byly rozpuštěny a jejich majetek zabaven. Začátky obnovování turistiky ve Znojmě po válce bylo obtížné. Činnost odboru KČST byla obnovena až v prosinci roku 1946, kdy byla rovněž obnovena Podyjská župa KČST. Po roce 1948 došlo k začlenění KČST do JTO Sokol. Strukturálních a organizačních změn a úprav organizované čs.tělovýchovy bylo v počátcích několik. Nakonec vykrystalizovaly do podoby, kdy turistika od vzniku Československého svazu tělesné výchovy v roce 1957 se stala jeho součástí. Ke znovuobnovení Klubu českých turistů pak došlo v roce 7.4.1990. Ve Znojmě v té době začal pracovat Výkonný výbor Oblasti KČT Podyjí, který řídil odbory KČT Znojemska a Břeclavska. Svou činnost ukončil v roce 2003 a od roku 2004 jsou tyto odbory KČT součástí Jihomoravské oblasti KČT Brno. 

Na tyto turistické tradice ve Znojmě navazují v současné době dva odbory.

Klubu českých turistů: 

Odbor Klubu českých turistů Znojmo, který vznikl sloučením odboru KČT při TJ Znojmo s odborem KČT při PSK Znojmo. Odbor KČT při TJ Znojmo patřil k nejstarším turistickým odborům a byl nositelem tradic turistiky z meziválečného období od vzniku KČST ve Znojmě v r.1919, odbor KČT při PSK vznikl v roce 1962, kdy byl založen turistický oddíl při odboru základní a rekreační tělesné výchově Rudé hvězdy Znojmo. Součástí odboru jsou turistické oddíly mládeže TOM Čtverka pracuje od roku 1988 a TOM Stopa, který začal pracovat v roce 2003 a součástí našeho odboru se stal v roce 2006. 

Odbor Klubu českých turistů Gymnázium Znojmo , tento odbor vznikl v roce 1983 navazuje na dobrou tradici školy z období po první světové válce a na dobrou turistickou činnost tehdejších profesorů školy. 

Z obou odborů se podílí část jeho členů na značení turistických cest

Tradice značení na Znojemsku začíná rokem 1883. Vzhledem k tomu, že KČST získal monopol na turistické značení, přeznačil po roce 1920 znojemský odbor za pomoci odborů z Moravských Budějovic a Jemnice postupně všechny značené cesty na Znojemsku pásovým značením. Znojemský KČST vyvinul také velkou iniciativu při vydávání turistických průvodců a turistických map. První průvodce Podyjím vyšel v roce 1921 a obsahoval popis památek ve Znojmě, Vranově n/D. a Bítově, seznam vycházek a výletů v okolí těchto míst. Znojemský turistický odbor zřizoval stanice KČST a noclehárny při značených cestách a pečoval o zříceninu Nového Hrádku.