Zájezd Krajinou Výhonu k Akátové věži 2022

10.08.2022

ODJEZD 3.9.2022 v 7 hodin od Telekomu , ostatní nástupní místa jako obvykle dle domluvy.

Naučná stezka začíná v Židlochovicích na náměstí Míru, odkud pokračuje se žlutou turistickou značkou ulicemi Masarykova a Palackého ven z města. Hned za městem prochází vinohradem. Žlutou značku sleduje okolo studánky V Nových horách až na rozcestí Skalky. Tady se NS dělí. Část doleva končí v obci Blučina, zatímco pravá část vede spolu se zelenou značkou na vrch Výhon s Akátovou rozhlednou. Cestou prochází kolem přírodní památky Nové hory. Od rozhledny po zelené značce zpět do Židlochovic, délka trasy 6 km.

Kopec Výhon (355 m n. m.), se nachází na spojnici dvou v pravěku nejhustěji osídlených oblastí, brněnskou kotlinou a Pavlovskými vrchy. Proto také byla jeho strategická poloha od pradávna často vyhledávána. První osídlení se datuje do období paleolitu.

Zámek Židlochovice a zámecký park

K nejzachovalejším loveckým zámkům Evropy patří Zámek Židlochovice. Spolu s historickými bažantnicemi a oborami pro vysokou zvěř vytváří ojedinělý lovecký komplex, navazující na staletou mysliveckou tradici tohoto území. Na zámek navazuje přilehlý zámecký park.
Historie zámku v Žídlochovicích sahá do 14. století, a to zmínkami o vodní tvrzi, vybudované na jantarové stezce, spojující Středomoří s baltským pobřežím. Zámek sloužil loveckým hostům nejen k lovu, ale také ke společenským a politickým setkáním.
Za 1. republiky pobýval na zámku prezident T. G. Masaryk, na jehož počest byla 7. 3. 1930 vysazena v západní části parku lípa, nyní označena pamětní deskou. Židlochovice a zámecký park si oblíbil i český básník Petr Bezruč. V parku byla zřízena lavička, na níž je pamětní cedule s jeho básní, vztahující se k židlochovickému zámku. Klášter v Rajhradě u Brna


Klášter v Rajhradě u Brna patří mezi nejstarší a nejznámější kláštery na Moravě. Klášter sloužil odedávna jako centrum kultury a vzdělanosti. Dnes zde můžete navštívit opatský chrám sv. Petra a Pavla a Památník písemnictví na Moravě s historickou knihovnou.
Stálá expozice památníku představuje moravské písemnictví v průběhu minulých deseti století. Klenotem expozice je především restaurovaná historická knihovna. Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad patří k největším klášterním knihovnám v České republice a čítá na 65.000 historických svazků.

Pivovar Bratčice

Světlý filtrovaný a nepasterizovaný ležák