Zahájení turistické sezóny 2022

21.03.2022

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ HODONÍN pořádá ve spolupráci s Jihomoravskou oblastí KČT a Městem Hodonín u příležitosti 100. výročí založení odboru turistiky v Hodoníně v neděli 3. dubna 2022 65. ročník Prvního jarního výšlapu Jihomoravské oblasti KČT. 

Odjezd ze Znojma v 6.56 hod. z nádraží ČD.

Prezence: 8:30 - 11:30 na Masarykově náměstí před radnicí, zahájení v 10:30 

Doporučené okruhy: 

1) Modrý okruh: Zámeček - radniční věž - Přístaviště U Jezu - rodný dům T. G. Masaryka - Galerie výtvarného umění - Muzeum naftového dobývání a geologie - ZOO - NPP Hodonínská dúbrava - Hodonín, žel. stanice (12,5 km) 

2) Zelený okruh: Slovanské hradiště v Mikulčicích - lávka přes Moravu - Císařský a královský hřebčín Kopčany - kostelík sv. Margity Antiochijské - lávka přes Moravu - Slovanské hradiště v Mikulčicích (10 km) 

3) Červený okruh: Zámeček - radniční věž - rodný dům T. G. Masaryka - Přístaviště U Jezu - kostelík sv. Margity Antiochijské - Císařský a královský hřebčín Kopčany - lávka přes Moravu - Slovanské hradiště v Mikulčicích - Hodonín, nám. - Hodonín, žel. stanice (24,5 km) 

Na jednotlivých okruzích: prohlídka Masarykova muzea na hodonínském zámečku, Regionálního centra města Hodonína, Galerie výtvarného umění, Muzea naftového dobývání a geologie, Slovanského hradiště u Mikulčic, kostelíka sv. Margity Antiochijské u Kopčan, Císařského a královského hřebčína v Kopčanech, vyhlídka z radniční věže, návštěva ZOO Hodonín, plavba po řece Moravě na lodi Konstancie 

Startovné: 10 Kč 

Odměna: pamětní list, razítko PJV, možnost zakoupení turistické vizitky a odznaku 

Více na www.spoluhraci.cz/kcthodonin. Srdečně zve Klub českých turistů Hodonín!