Výroční členská schůze dne 9.1.2020

26.12.2019

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
ODBOR KČT ZNOJMO

pořádá

POZVÁNKA

na výroční členskou schůzi Odboru Klubu českých turistů Znojmo, která se koná ve čtvrtek dne  9.ledna 2020 v 16,00 hod. v restauraci Na školce školy u ZŠ na Pražské ulici Znojmo.

Program:

• Zahájení a schválení programu schůze

• Výroční zpráva o činnosti za rok 2019

• Zpráva o hospodaření za rok 2019

• Volba delegátů na konferenci Jihomoravské oblasti KČT

• Seznámení a schválení Kalendáře turistických akcí odboru pro rok 2020 a informace k autobusovým zájezdům

• Usnesení

• Diskuze a závěr

Roman Kolařík

předseda KČT, odbor Znojmo

Informace:

Před zahájením schůze budou od 15,00 hod. vybírány členské příspěvky KČT na rok 2020, předplatné časopisu TURISTA, zálohy na autobusové zájezdy, zbytek příspěvků bude vybrán po ukončení schůze. V prezentaci eventuálně nahlaste vaši novou e-mailovou adresu a telefonní čísla.

Občerstvení možné z restaurace.

Výše členských příspěvků - částky jsou stejné jako v roce 2019. Předplatné časopisu TURISTA - zlevněný časopis jen přes výbor KČT - jen když je rozšířené členství. Noví zájemci ať se nahlásit do konce roku 2019.

Pro urychlení výběru členských příspěvků si prosím připravte přesně odpočítanou částku !!!

Upozorňujeme ty členy, kteří se nemohou z vážných důvodů schůze zúčastnit, že je třeba uhradit členské příspěvky a předplatné časopisu Turista do 31.ledna 2020. Členství v klubu je dané přihláškou do klubu a zaplacením příspěvků do 31.1. POZOR - kdo neuhradí členské příspěvky přestává být podle Stanov KČT členem KČT !!!

V roce 2020 jsou plánovány 3 zájezdy. Cena 250 Kč členové KČT, děti polovic, 300 Kč nečlenové, děti polovic.

Zájezdy :

21.3.2020 První jarní výšlap Opatovice - propozice na startu

20.6.2020 výstup na Čeřínek - cca 11 km

8.8.2020 Počátky - Žirovnice - prohlídka města a okolí

Dne 4. - 5. 4. 2020 se bude konat na Radíkově na Olomoucku školení na vedoucí turistiky. V naší organizaci máme již málo proškolených lidí. Na každé vycházce z důvodů pojištění je potřebné, aby to vedl školený cvičitel. Mám 2 zájemce o toto školení, apeluji na naše další členy, aby si promysleli tuto možnost a eventuálně se přihlásili nejlépe na výroční členské schůzi.

Změna programu vyhrazena.