Pozvánka na výroční členskou schůzi 2024

05.12.2023

Odboru Klubu českých turistů Znojmo, která se koná ve středu dne 10. ledna 2024 v 16,00 hod.
v restauraci Na školce na Pražské ulici, Znojmo


Program:

  • Zahájení a schválení programu schůze
  • Výroční zpráva o činnosti za rok 2023
  • Zpráva o hospodaření za rok 2023
  • Volba delegátů na konferenci Jihomoravské oblasti KČT
  • Seznámení a schválení Kalendáře turistických akcí odboru pro rok 2024 informace k autobusovým zájezdům
  • Usnesení
  • Diskuze a závěr

František Fouček
předseda KČT, odbor Znojmo

Informace:

Kdo má možnost, zašle členské příspěvky do 10.1. 2024 na účet 2400759277/2010, do poznámky uvede své jméno.

Ostatní zaplatí před zahájením schůze od 15.00 hod. Bude se vybírat záloha na autobusové zájezdy ve výši 200 Kč.

Pro urychlení výběru členských příspěvků si prosím připravte přesně odpočítanou částku.

Výše členských příspěvků – částky jsou stejné jako v předchozím roce:
180 Kč senior, 300 Kč dospělí, 610 Kč rodinná známka, 140 Kč junior

Stálí odběratelé časopisu Turista si zaplatí předplatné sami, noví zájemci se nahlásí do konce tohoto roku u předsedy.

Upozorňujeme ty členy, kteří se nemohou z vážných důvodů schůze zúčastnit, že je třeba uhradit členské příspěvky do 31.ledna 2024 Členství v klubu je dané přihláškou do klubu a zaplacením příspěvků do 31.1. POZOR - kdo neuhradí členské příspěvky přestává být podle Stanov KČT členem KČT !!!

V roce 2024 je plánován zatím jeden zájezd a to 22.6.2024 do Rakouska Kittenbergu ( zážitkové zahrady)

Předpokládané časy při odjezdu v 8:00 ze Znojma od vlakového nádraží.

9 :00 – 10:15 Graffeneg komentovaná prohlídka zámeckého parku, Wolkenturm- aréna

10:45 – 12:00 Krems - prohlídka historického centra, možnost návštěvy místního trhu (volný rozchod)

12:30 – 17:00 Kittenberger zážitkové zahrady( volný rozchod)

17:00 – 17:30 návštěva hostince nejmodernějšího minipivovaru v Rakousku - Brau Schneider - je hned naproti parkovišti, kde budeme stát s autobusem - po předložení vstupenky ke Kittenbergerovi dávají 0,2 l piva dle výběru zdarma (ještě loni to tak bylo, tak to snad bude i tento rok)

18:00 – 18:30 Lavendel Dorf Unterdürnbach - komentovaná procházka sbírkou levandulí

Během cesty komentář o zahradnických tématech a jiných zajímavostech spojených s navštěvovanými destinacemi.

Cena 300 Kč členové KČT, děti polovic, 400 Kč nečlenové.

Vstupné 10 eur.

(účastnit zájezdu se mohou i vozíčkáři s doprovodem)

Doplnění zašlete na internetovou adresu frantisek@foucek.cz

Změna programu vyhrazena.