EUROVÝŠLAP Znojmo - Retz 2023

22.03.2023

ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ ZNOJMO A ÖSTERREICHISCHER TOURISTENKLUB
ve spolupráci s Nationalpark Thayatal 
a Národním parkem Podyjí pořádají 
17. ROČNÍK EUROVÝŠLAP Znojmo - Retz

13. KVĚTNA 2023

Tato akce k zahájení turistické sezóny 2023 je pod záštitou starostů města Znojma a města Retz.

Program akce

 • Start pochodu od 8.30 do 10.00 hod. ze znojemského vlakového nádraží (registrace účastníků pochodu a předání propozic tras). 
 • V 9 hodin slavnostní zahájení akce. Představitelé města Znojma a Retzu přednesou zdravice

  k účastníkům pochodu.

 • Cíl pochodu: před infocentrem na náměstí v Retzu (od 14.00 do 17.00 hod.). Zde účastníci obdrží pamětní list.
 • V letošním roce jsme připravili dvě pěší trasy 18 km a 23 km a cyklotrasu 32 km.
 • Veškeré informace o trasách a kontrolních stanovištích obdrží účastníci při registraci.

Informace

 • K pochodu lze využít mapu KČT č. 81 Podyjí Vranovská přehrada
 • Na pochod je nutný osobní doklad (občanský průkaz nebo pas)
 • Na trase u kontrol lze zakoupit občerstvení, káva, pivo, limo a ochutnat místní vína
 • Autobusy směr Retz: do Hnanic v 11:00 hod. linka 818, do Popice v 09.07 a 11.07 hod. linka 809.
 • Přeprava zpět do Znojma vlakem. Odjezd z Retzu v 16.17 a 18.17, poslední ve 20.17 hod. (na nádraží ve Znojmě lze zakoupit jízdenku na vlak) 

Upozornění

 • Pochodu se každý účastní na vlastní nebezpečí, účastníci mladší 18ti let se mohou účastnit v doprovodu osoby starší 18ti let.
 • Pokud se registrovaný účastník nedostaví do místa cíle, nahlásí ukončení pochodu na telefon:
 • Vzhledem k tomu, že je pochod veden Národním parkem žádáme účastníky, aby dodržovali určené trasy pořadatelem. 

Mapy tras

Trasa základní - 18 km

Trasa 23 km

Cyklotrasa 42 km

Další informace na tel.: 603 568 369