Členská schůze 2023

28.12.2022

Zveme Vás na výroční členskou schůzi Odboru Klubu českých turistů Znojmo,
která se koná ve středu dne

11. ledna 2023v 16,00 hod.
v restauraci Na školce u ZŠ na Pražské ulici, Znojmo

Program:

- Zahájení a schválení programu schůze
- Výroční zpráva o činnosti za rok 2022
- Zpráva o hospodaření za rok 2022
- Volba delegátů na konferenci Jihomoravské oblasti KČT
- Seznámení a schválení Kalendáře turistických akcí odboru pro rok 2023 a informace k autobusovým zájezdům
- Usnesení
- Diskuze a závěr

František Fouček
předseda KČT, odbor Znojmo

Informace:

Před zahájením schůze budou od 15,00 hod. vybírány členské příspěvky KČT na rok 2023, předplatné časopisu TURISTA, zálohy na autobusové zájezdy, zbytek příspěvků bude vybrán po ukončení schůze. V prezentaci eventuálně nahlaste vaši novou e-mailovou adresu a telefonní čísla.

Občerstvení možné z restaurace.

Výše členských příspěvků

senior 61+ 180 Kč
dospělí 27-60 let 300 Kč,
dítě do 18 let 50 Kč,
junior 19-26 let 140 Kč,
rodina 610 Kč

Předplatné časopisu TURISTA - zlevněný časopis je třeba uhradit do 12.1.2023, cena je 540 Kč, při pozdější úhradě 620 Kč.

Pro urychlení výběru členských příspěvků si prosím připravte přesně odpočítanou částku ! Je možné zaplatit na bankovní účet 2400759277/2010, do poznámky uveďte své jméno.

Upozorňujeme ty členy, kteří se nemohou z vážných důvodů schůze zúčastnit, že je třeba uhradit členské příspěvky do 31. ledna 2023. Členství v klubu je dané přihláškou do klubu a zaplacením příspěvků do 31.1. POZOR - kdo neuhradí členské příspěvky přestává být podle Stanov KČT členem KČT!!!

V roce 2023 jsou plánovány 3 zájezdy.

Cena 250 Kč členové KČT, děti polovic, 300 Kč nečlenové, děti polovic.

Zájezdy : Perštejn, Počátky, Bílé Karpaty

Změna programu vyhrazena.